Cenné papíry, směnky

  • komplexní právní služby související s problematikou směnečného práva (vystavování směnek, šeků, sepisování náležitých listin, a právní rozbory, bianco směnky, dohody o vyplňování směnečného práva ap., jejich vymáhání, zastupování v řízení nalézacím i exekučním) právní zastupování ve směnečném, a šekovém řízení, řešení sporů z porušení závazků
  • komplexní právní servis související se smluvní agendou týkající se cenných papírů (převodní a obstaravatelské smlouvy, smlouvy o úschově a správě, koupě, prodej, darování, zástava cenných papírů)
  • komplexní právní služby související s problematikou zastavení cenných papírů
  • komplexní poradenství v oblasti práva cenných papírů a kolektivního investování sestávající zejména z právní pomoci ohledně vydávání a emitování cenných papírů (akcie, dluhopisy, podílové listy, poukázky, směnky, šeky), přeměn podoby cenných papírů, práva investičních společností a fondů a řízení před Komisí pro cenné papíry