Rodinné právo

  • komplexní právní servis týkající se rozvodu manželství,- sporné rozvody i dohodnuté rozvody (resp. v zastoupení či rychlé rozvody), a zastoupení v soudních či mimosudních jednáních, včetně souvisejícího řízení o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu do i po rozvodu
  • komplexní právní služby ve věci vypořádání společného jmění manželů, (majetku a bydlení po rozvodu), sepis dohod ve smyslu § 24a zák. o rodině v případě tzv. nesporného (rychlého) rozvodu, návrhy na vypořádání, dohody, uplatňování vypořádání u soudu
  • právní pomoc v souvislosti s uplatňováním tzv. statusových práv (určení otcovství, popření otcovství) a s uplatňováním a výkonem práv rodičovských (péče o nezletilé, zastupování nezletilých, správa jmění nezletilých)
  • právní pomoc v souvislosti se zastupováním v řízení o zaplacení výživného, úpravě výchovy, exekuce a zastoupení při vymáhání pohledávek na výživném
  • opatrovnická řízení k dětem, úprava styku rodičů s nezletilými dětmi
  • řešení veškerých dalších rodinněprávních záležitostí
  • zastoupení u soudů či správních orgánů
  • smluvní modifikace zákonné úpravy společného jmění manželů – podklady k notářským zápisům modifikujícím rozsah (rozšíření či zúžení), správu, příp. též dobu vzniku zákonného manželského majetkového společenství

Klientům poskytuje advokátní kancelář pomoc vedoucí k zdárnému vyřešení rozvodu dle požadavků klienta, který je vždy na počátku poučen o možných způsobech vedení jednání a přístupu, které nabízí právní řád a jeho situace.

Advokátní kancelář poskytuje zastoupení ve věcech výživného, exekucí na neplatiče výživného, nebo zastoupení povinných v případě neodpovídajících požadavků druhé strany.