Správní, stavební a přestupkové právo

 • právní poradenství a zastupování před správními orgány a orgány samosprávy, žaloby proti rozhodnutím orgánů veřejné správy
 • zastupování ve správním soudnictví, správní žaloby, kasační stížnosti a jiná podání
 • zastupování v přestupkových řízeních, a dalších správních řízeních
 • zastupování ve stavebních řízeních, v řízení o územním plánování
 • zastoupení v oblasti živnostenského práva, v oblasti katastrálního práva
 • zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 • právní poradenství týkající se samosprávy obcí a měst
 • porady ve věci veřejných zakázek, zadávacího řízení
 • zastoupení ve věci vyřízení občanství
 • zastupování cizinců před cizineckou policií, v azylovém řízení apod.
 • právní rozbory a audity, konzultace
 • návrhy a realizace komplexního řešení zadané problematiky...