Trestní právo

 • komplexní právní služby v oblasti trestního práva
 • právní pomoc před zahájením trestního stíhání, poskytování právní pomoci při podání vysvětlení či svědecké výpovědi v rámci přípravného řízení trestního
 • trestní obhajoba či pomoc ve všech fázích trestního řízení (přípravné řízení, hlavní líčení, řízení o řádných a mimořádných opravných prostředcích), vazební věci
 • poskytujeme komplexní právní služby mj. ve věci majetkových, násilných, hospodářských trestných činů či drogových deliktů, korupčních trestných činů, tr. činů proti lidské důstojnosti, trestných činů proti životu a zdraví, svobodě, trestných činů proti rodině, vojenských trestných činů ad.
 • zastupujeme ve věcech uložení ochranného léčení, při obhajobě nepříčetných pachatelů, při řízení o vydání osoby do ciziny, tzv. extradiční řízení
 • příprava trestního oznámení, stížnosti, odvolání, odpor, dovolání, ústavní stížnosti
 • právní zastoupení zúčastněných osob a poškozených při uplatňování jejich nároků v trestním řízení, pomoc poškozeným, probace
 • komplexní řešení v případě dopravních nehod, včetně zajištění znaleckých vyjádření
 • poskytování právních služeb odsouzeným při uplatnění jejich práv na modifikaci uloženého trestu, podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
 • zahlazení odsouzení, osvědčení se ve zkušební lhůtě
 • due diligence a zpracování interních opatření právnických osob jako prevence jejich trestní odpovědnosti
 • porady obětem trestných činů
 • právní rozbory a audity, porady, konzultace, návrhy a realizace komplexního řešení zadané problematiky
 • znalecké posudky ve věci extremismu popřípadě znalecká vyjádření ve věci dopravních nehod