Bytové právo a právo nemovitostí

 • převody bytů (nemovitostí) v osobním vlastnictví (koupě a prodej, darování, směny, výměny), vypořádání spoluvlastnictví
 • družstevní byty vč. převodů členství v družstvu, přechody nájmů, výpovědi nájmů, podnájmů
 • nájmy bytů (nemovitostí) a nebytových prostor vč. podnájmů
 • kupní, nájemní, darovací a jiné smlouvy, sepisování a posuzování všech typů smluv s bytovou problematikou či problematikou nemovitostí
 • společný nájem bytu manželů – jeho vypořádání
 • vyklizení bytů (nemovitostí) a nebytových prostor
 • smlouvy o výstavbě a smlouvy o dílo týkající se bytů
 • zástavní smlouvy k bytům (nemovitostem) a vymáhání práv zástavních věřitelů
 • právní problematika bytových družstev a společenství vlastníků bytových jednotek
 • právní problematika nových bytových jednotek – přístavby, nástavby, vestavby
 • převody vlastnických práv či spoluvlastnických podílů vč. kompletního právního servisu – koupě, prodej darování, směny, vypořádání spoluvlastnictví, zastoupení před katastrálním úřadem
 • úschova kupní ceny a její následné vyplacení prodávajícímu
 • vztahy mezi spoluvlastníky – smlouvy o hospodaření se společnou nemovitostí, zrušení spoluvlastnictví, vypořádání spoluvlastnictví
 • věcná břemena, předkupní právo, vydržení
 • zastupování ve sporech týkajících se problematiky všech druhů nemovitostí před soudem i správními orgány
 • ověřování pravosti podpisů na listinách