Náhrady škody, bezdůvodné obohacení

  • právní poradenství a zastoupení ve věci náhrad škod z dopravních nehod, znalecká vyjádření
  • právní poradenství mj. v oblasti škod z pochybení lékařů či nemocnic, z pracovních úrazů či nemocí z povolání, z odpovědnosti podnikatelů a obchodních společností či jiných právnických osob, popřípadě škody vzniklé jednáním statutárních či dozorčích orgánů, škody vzniklé z úrazů ve školách a při sportu, škody vzniklé v oblasti dopravy, v oblasti životního prostředí ad.
  • právní poradenství v oblasti provozních škod a škod způsobených provozem zvlášť nebezpečným
  • právní poradenství v oblasti škod vyplývajících z pracovněprávních vztahů
  • právní poradenství v oblasti škod na zdraví, škod způsobených nesprávným úředním postupem ad.
  • právní poradenství v oblasti škod vzniklých trestnými činy, zastoupení v trestním řízení
  • náhrady škod v dalších oblastech, zastoupení v řízení u pojišťoven, zastoupení při jednáních, dále před správními úřady a před soudními orgány
  • právní poradenství v oblasti bezdůvodného obohacení, zastupování ve správním či soudním řízení