Právní služby

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby vč. zastoupení v oblasti práva veřejného i soukromého a to mj. v těchto oblastech:

 • občanské právo
 • bytové právo a právo nemovitostí
 • obchodní právo
 • insolvence, oddlužení, exekuce
 • rodinné právo
 • pracovní právo
 • správní, stavební a přestupkové právo
 • daňové a finanční právo
 • právo duševního vlastnictví
 • trestní právo
 • ústavní právo
 • právo veřejných zakázek
 • zdravotnické a farmaceutické právo
 • lesní, pozemkové, vodní a energetické právo
 • restituční spory
 • náhrady škody, bezdůvodné obohacení
 • cenné papíry, směnky
 • vymáhání pohledávek
 • dopravní právo, dopravní nehody

Advokátní kancelář

je oprávněna činit prohlášení o pravosti podpisu na listinách (úřední ověření pravosti podpisu). Advokátní kancelář je oprávněna poskytovat služby úschovy finančních prostředků, které jsou evidovány v elektronické knize úschov vedené u České advokátní komory.