Právo veřejných zakázek

  • komplexní právní poradenství týkající se realizace zadávacích řízení, koncesí a PPP projektů pro zadavatele veřejných zakázek
  • právní poradenství dodavatelům v souvislosti s účastí v zadávacích řízeních
  • zpracování kompletní dokumentace související s realizací jednotlivých druhů zadávacích a koncesních řízení (tj. zejména dokumentů souvisejících s otevíráním obálek s nabídkami, posuzováním a hodnocením nabídek, rozhodnutím zadavatele v průběhu zadávacího řízení), účast na jednáních komisí, součinnost při jednáních s dodavateli při uzavírání smluv
  • právní podpora zadavatelů i dodavatelů při vyřizování námitek, zastupování ve správním či soudním řízení
  • zpracování právních analýz v oblasti veřejných zakázek a koncesí