Zdravotnické a farmaceutické právo

 • právní zastupování v řízeních o žalobách o náhradu za bolest, ztížení společenského uplatnění, ztrátu na výdělku, účelné náklady spojené s léčením, o jednorázové odškodnění pozůstalých; jednání s pojišťovnami, mimosoudní dohody, žaloby o náhradu škody na zdraví
 • právní služby při prodeji, darování, dědění lékařské praxe a při převodech zdravotnických zařízení
 • právní zastupování v řízeních o žalobách o omluvu a náhradu nemajetkové újmy v penězích z titulu práva na ochranu osobnosti, žaloby na ochranu osobnosti
 • zastoupení ve všech stadiích trestního řízení, účast při úkonech trestního řízení (výslech lékaře, svědků, znalců, prostudování trestního spisu, účast na hlavním líčení, veřejném zasedání), obhajoba lékařů (zdravotníků) v trestním řízení
 • právní zastupování ve sporech o uplatnění regulačních srážek za léky či vyžádanou péči, ve sporech o úhradu zdravotních služeb. Vypracování návrhů na smírčí jednání, posuzování úhradových dodatků a smluv se zdravotními pojišťovnami, spory lékařů (poskytovatelů zdravotních služeb) se zdravotními pojišťovnami
 • komplexní právní služby poskytovatelům zdravotních služeb (nemocnicím, soukromým lékařským praxím), úplný právní servis, zastupování v soudních sporech, správních řízeních, příprava a posuzování smluv, vnitřních předpisů atp.
 • paušální zastupování zdravotnických subjektů za dohodnutých smluvních podmínek
 • komplexní právní služby v oblasti farmaceutického práva, právní posouzení právních a smluvních vztahů, příprava smluv, zastoupení v správních a soudních řízeních
 • právní zastupování lékařů (zdravotníků) v pracovních sporech, právní zastoupení ve sporech o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, o mzdové (platové) nároky zaměstnanců, náhradu škody, či ve věci kvalifikačních dohod
 • právní zastoupení poškozených v trestním řízení
 • sepisování a posuzování smluv, sponzorské smlouvy a další smluvní dokumentace