Lesní, vodní, pozemkové, energetické právo

  • komplexní právní poradenství v oblasti vodního, lesního a pozemkového práva, v oblasti energetického práva, v oblasti práva životního prostředí, ochrany ovzduší a vod, alternativních zdrojů energie a životního prostředí
  • smluvní dokumentace aj. listiny
  • uplatňování nároků ze škod, bezdůvodného obohacení, a jejich vymáhání
  • zastupování při jednáních, před správními úřady a před soudy