PRO BONO

Advokátní kancelář Iva Jónová při své odborné právní činnosti uplatňuje také sociální a společenská etická hlediska.

Princip myšlenky "Pro bono publico"

(čes. Pro veřejné dobro), je etické zvýšení dostupnosti právních služeb jak jednotlivců, tak skupin či zájmových sdružení, pro něž je z finančních důvodů velmi problematické získat právní pomoc advokátů a to prostřednictvím společensky zodpovědné odborné právní pomoci bez nároku na odměnu, neboť přístup k právu je právem všech. Jsme připraveni podat pomocnou ruku vždy po zvážení konkrétních okolností a individuálních podmínek daného případu.

"Ať děláme cokoli, má nám záležet na tom, co děláme, ne na tom, zda nás někdo vidí." M. T. Cicero