Advokátní kancelář
Iva Jónová
 
Moderní a dynamická advokátní kancelář
Litoměřice,  Ústí nad Labem

Pracovní právo

  • komplexní právní služby týkající se odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnancem/zaměstnavatelem, včetně zastupování v soudních řízeních, komplexní řešení škod, pracovních úrazů včetně škod na zdraví v oblasti pracovního práva, odškodňování pracovních úrazů či nemocí z povolání, žaloby na náhradu škody, např. uplatňování nároků zaměstnanců v důsledku nemoci z povolání, pracovních úrazů nebo naopak uplatňování náhrady škody zaměstnavatelů po odpovědných zaměstnancích, vyhotovování písemností
  • komplexní právní servis pro zaměstnavatele – právní služby týkající se pracovněprávní problematiky od vzniku pracovněprávního vztahu (pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, jmenování, manažerské smlouvy), přes změny pracovněprávního vztahu (např. převedení na jinou práci), po ukončení pracovněprávního vztahu (dohody o rozvázání pracovního poměru, výpovědi, okamžitá zrušení pracovního poměru, zrušení pracovního poměru ve zkušební době), to vše v rámci právního poradenství, smluvní agendy či zastupování v soudních řízeních
  • příprava kolektivních smluv a zastupování zaměstnavatele při jednání s odbory, jakož i při řešení kolektivních sporů
  • příprava a revize vnitřních předpisů zaměstnavatele (pracovní, organizační řády apod.) – struktura vzájemných vztahů, nastavení kontrolních mechanismů apod.
  • právní služby vztahující se k zákazu konkurence – konkurenční doložky, včetně následného postupu při jejich porušení
  • obecné právní poradenství týkající se pracovněprávní agendy (práce přesčas, odměňování, překážky v práci na straně zaměstnance/zaměstnavatele, dovolená, antidiskriminační aspekty, zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců, pracovně-právní dokumenty, práva a povinnosti zaměstnavatele či zaměstnance apod.)
  • zastupování v pracovněprávních sporech (jak zaměstnavatelů, tak zaměstnanců)
  • paušální zastupování podnikatelských subjektů za dohodnutých smluvních podmínek
  • skončení pracovního poměru, žaloby na mzdové a související nároky, žaloby na určení neplatnosti úkonu zaměstnavatele/zaměstnance směřujícího ke skončení pracovního poměru, tedy neoprávněné výpovědi, okamžitého skončení pracovního poměru atd., zastupování v soudních řízeních
  • řešení veškerých dalších pracovněprávních záležitostí