Advokátní kancelář
Iva Jónová
 
Moderní a dynamická advokátní kancelář
Litoměřice,  Ústí nad Labem

Insolvence, oddlužení, exekuce

  • komplexní právní služby v oblasti exekučního práva, právní poradenství, exekuční návrhy a zastoupení v exekučním řízení, součinnost s exekutorem v průběhu exekučního řízení, zastoupení ve sporech v souvislosti s exekučním řízením, návrhy na zastavení exekučního řízení, odvolání proti exekuci, námitky, vylučovací žaloby, ap.
  • komplexní právní služby v insolvenčním právu, právní poradenství, insolvenční návrhy, přihlášky pohledávek, jednání s insolvenčním správcem, podání návrhu na osobní bankrot – oddlužení, odvolání proti rozhodnutí o úpadku, zastupování v celém insolvenčním řízení ap.
  • zastupování v incindenčních sporech, ve sporech o vyloučení majetku z majetkové podstaty (tzv. vylučovací žaloba) ad.