Nekalá soutěž

Pojem soutěžní záměr nelze ztotožňovat s úmyslem; soutěžní záměr existuje tehdy, když určitým jednáním jsou objektivně sledovány soutěžní, konkurenční cíle (na rozdíl od možných cílů jiných, např. vzdělávacích apod.).

(Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 23 Cdo 4941/2008, ze dne 26.3.2009)