Vypořádání podílových spoluvlastníků - vyplacení podílu

Přikázání věci do vlastnictví spoluvlastníka nepřichází do úvahy, pokud ten ze spoluvlastníků, který navrhuje přikázání věci do svého vlastnictví, nemá prostředky na zaplacení přiměřené náhrady.

Ústavní soud ČR sp. zn. III. ÚS 687/04