Dohody o srážkách z nemocenských dávek

Tituly, pro které lze sjednat dohodu o dobrovolných mimoexekučních srážkách z příjmu, kterou musí zaměstnavatel akceptovat, jsou zákonem značně omezeny, platí to jak pro srážky ze mzdy nebo jiného příjmu z pracovně-právního vztahu, kdy lze dohodu sjednat k uspokojení pohledávek zákonem upraveného výživného, tak pro srážky z dávek nemocenského pojištění, které provádí orgán nemocenského pojištění.

Dohodu o srážkách z nemocenských vyplácených okresní správou sociálního zabezpečení nelze ve smyslu zákazu obsaženého v ust. § 50 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění, uzavřít, od 1. 1. 2009 s výjimkou dávek na úhradu přeplatku na dávce (ust. § 124 zákona) nebo regresní náhrady (ust. § 126 zákona) a od 1. 1. 2012 s výjimkou dohody mezi věřitelem a dlužníkem k uspokojení dlužného výživného v rámci vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a dětí. [1]

Ani (již před uvedeným datem) uzavřené dohody o srážkách ze mzdy se až na uvedené výjimky nevztahují na srážky z dávek nemocenského pojištění. Dohody o srážkách z dávek, s výjimkou dohody o srážkách na úhradu přeplatku na dávce, uzavřené před 1. 1. 2009 pozbyly dne 1. 1. 2009 platnosti.[2] Správy sociálního zabezpečení tak z nemocenského a dalších dávek nemocenského pojištění provádějí zásadně jen srážky pro účely výkonu rozhodnutí (exekuce).[3]

Pro srážky z náhrady mzdy nebo jiného příjmu poskytované zaměstnavatelem v době prvních 14 kalendářních dnů (v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 poskytované v době prvních 21 kalendářních dnů) dočasné pracovní neschopnosti resp. karantény pak platí obecná pravidla (a možnosti uzavření dohody o srážkách),[4] neboť tento příjem se stává součástí mzdy a ostatních příjmů zaměstnance, z nichž se provádějí srážky.

Richard W. Fetter, www.epravo.cz