Společenství vlastníků jednotek a zálohy

I po novelizaci provedené zák. č. 103/2000 Sb. je třeba rozumět zákonnému textu v § 15 odst. 2 druhá věta zákona o vlastnictví bytů tak, že shromáždění vlastníků jednotek schvaluje celkovou výši záloh v rámci domu (tedy jde o schvalování úhrnu záloh), zatímco podle třetí věty výbor společenství vlastníků jednotek určí a 'sdělí' každému vlastníkovi jednotky - členu SVJ, jakou výši částky bude platit, spolu s dnem splatnosti.

Nejvyšší soud ČR sp. zn. 22 Cdo 242/2009