Neplatnost kupní smlouvy pro nepravdivost kupní ceny

Kupní smlouva o převodu nemovitosti je podle § 37 odst. 1 ObčZ absolutně neplatná, jestliže v ní uvedená kupní cena neodpovídá kupní ceně skutečně sjednané mezi účastníky.

Nejvyšší soud ČR sp. zn. 30 Cdo 4242/2011

poznámka:

tento judikát jednoznačně vyjadřuje neplatnost kupní smlouvy v případech, kdy prodávající a kupující do kupní smlouvy, např. z důvodu snahy ušetřit nějakou menší částku na dani z převodu nemovitostí aj., uvedou jinou - zpravidla nižší, kupní cenu, než jakou si ve skutečnosti reálně vyplácí.