Odpovědnost soudního znalce za posudek

Soudem ustanovený znalec, který vypracoval chybný znalecký posudek, odpovídá za škodu, která vznikla účastníku řízení tím, že mu soud na základě tohoto posudku přiznal nižší plnění.
Nejvyšší soud ČR sp. zn. 25 Cdo 883/2006

akt. k 12/11: schválená novela zákona o znalcích a tlumočnících má od 1.1.2012 zavést přísnější pravidla pro znalecké posudky, zj. s ohledem na to, že znalecké posudky bývají důležitými podklady v rámci soudních řízení a mají podstatný vliv na výsledek soudních sporů. Plánovaná novela má zavést pokuty, v závažnějších či opakovaných případech dokonce možnost vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků, stejně jako povinnost mlčenlivosti