Postoupení pohledávky - smlouva o postoupení pohledávky

Předmětem smlouvy o postoupení pohledávky může být pohledávka jakéhokoliv druhu, tedy i jiná než peněžitá, může být jak splatná, tak nesplatná, ale i teprve budoucí. Podmínkou však je, že jde o určitou a existující pohledávku.
Nejvyšší soud ČR sp. zn. 33 Odo 329/2004

V obchodněprávních vztazích lze postoupit - a za určitých podmínek také započíst - i pohledávku promlčenou.


Nejvyšší soud ČR sp. zn. 20 Cdo 1852/2007

Ujednání o tom, zda je pohledávka postupována úplatně či bezúplatně, popř. o výši úplaty, není náležitostí smlouvy o postoupení pohledávky (§ 524 obč. zák.).


Nejvyšší soud sp. zn. 31 Cdo 1328/2007