Smlouva o převodu obchodního podílu

V úplatné smlouvě o převodu obchodního podílu musí být uvedena cena nebo způsob jejího určení; není však vyloučeno, aby dohoda o ceně byla uvedena i v příloze smlouvy.
Nejvyšší soud ČR sp. zn. 29 Odo 221/2005

Smlouva o převodu obchodního podílu nabývá platnosti dnem, kdy ji společník a nabyvatel uzavřou. Ustanovení § 115 odst. 4 obch. zák. odkládá pouze účinnost převodu, a to jen ve vztahu ke společnosti, nikoli ve vztahu k účastníkům smlouvy či ke třetím osobám.


Nejvyšší soud ČR sp. zn. 29 Cdo 4872/2008

Ve smlouvě o převodu obchodního podílu lze dohodnout, jaké vlastnosti musí obchodní podíl (podnik společnosti, o jejíž obchodní podíl jde) mít. V takovém případě pak lze použít právní úpravu odpovědnosti za vady zboží.


Nejvyšší soud ČR sp. zn. 29 Cdo 5452/2008