Náhrada škody,vzniklé společnosti

Způsobí-li jednatel společnosti s ručením omezeným škodu a neuhradí-li ji dobrovolně, nemůže uplatňovat právo o náhradu takové škody jménem společnosti, neboť jeho zájmy jsou v rozporu se zájmy společnosti a mohl by svým postupem v řízení jeho účel zmařit.
 
(Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 29 Cdo 3526/2007, ze dne 2.9.2009)