×

Warning

Error loading component: com_users, Component not found.

Error loading component: com_languages, Component not found.

Error loading component: com_content, Component not found.

Error loading component: com_encrypt_configuration, Component not found.

Error loading library: joomla, Library not found.

  • komplexní právní služby spojené s řízením o ústavních stížnostech proti pravomocným a nezákonným rozhodnutím zpravidla vyšších soudů, případně proti jiným nezákonným zásahům úřadů, policie, správních a jiných orgánů veřejné moci, kde již nejsou k dispozici jiné prostředky ochrany a došlo nebo dochází k porušování ústavně zaručených základních práv a svobod fyzických nebo právnických osob, vypracování ústavních stížností, popřípadě jiných podání k ústavnímu soudu a zastoupení před ústavním soudem
  • právní rozbory, porady a konzultace ve věcech ústavního práva