×

Warning

Error loading component: com_users, Component not found.

Error loading component: com_languages, Component not found.

Error loading library: joomla, Library not found.

Dědické rozhodnutí jako exekuční titul

Usnesení o dědictví není rozhodnutím, na základě kterého by dědic mohl bez dalšího exekučně vymáhat pohledávku zůstavitele za jeho dlužníkem.
Nejvyšší soud ČR sp. zn. 2 Cdon 1110/96