Zprostředkovatelská smlouva podle obchodního zákoníku

Volba obchodního zákoníku pro regulaci zprostředkovatelské smlouvy uzavřené s fyzickou osobou v postavení spotřebitele směřuje ke zhoršení právního postavení účastníka smlouvy, který není podnikatelem.

Nejvyšší soud ČR sp. zn. 23 Cdo 2589/2010