Závěť a zajištění dluhu

Sepsání závěti za účelem zajištění dluhu se příčí smyslu závěti jako institutu dědického práva, jde o právní úkon, který svým účelem obchází zákon. Taková závěť by pak byla neplatná pro rozpor s ustanovením § 39 obč. zák.

Nejvyšší soud ČR sp. zn. 21 Cdo 2992/2009