Přihláška pohledávky do insolvenčního řízení - lhůta

Ačkoliv účinky spojené s podáním přihlášky pohledávky věřitele nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu (§ 173 odst. 4 insolvenčního zákona), z hlediska včasnosti přihlášky pohledávky (§ 173 odst. 1 insolvenčního zákona), tj. zachování lhůty k podání přihlášky, postačí, je-li přihláška posledního dne lhůty odevzdána orgánu, který má povinnost písemnost doručit insolvenčnímu soudu.
Nejvyšší soud ČR sp. zn. 29 NSČR 2/2010 KSPA 56 INS 2581/2008