×

Warning

Error loading component: com_users, Component not found.

Error loading component: com_languages, Component not found.

Error loading component: com_content, Component not found.

Error loading library: joomla, Library not found.

Znepřístupnění nemovitosti a náhrada škody

Jsou-li v souvislosti s opravami či rekonstrukcemi uzavírány pozemní komunikace, neodškodňují se nepříznivé důsledky uzavírek pro jejich uživatele či další osoby. Je však třeba odlišit uzavírku komunikace od znepřístupnění nemovitostí s komunikací souvisejících, neboť zákon o pozemních komunikacích výslovně ukládá, aby ani při uzavírce nebyl přístup k nim znemožněn.

(Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 25 Cdo 1905/2005, ze dne 25.3.2008)